US-Poland Innovation Week

13
Lis
US-Poland Innovation Week
http://paiw.pl/pl/
  • gmaciaszek
  • 8013 Views
  • 0 Comment
  • No tags
W dniach 16-21 listopada na za­chod­nim wy­brze­żu USA od­bę­dzie się Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji. Do Los An­ge­les, San Fran­ci­sco i Palo Alto wy­bie­ra się ok. 200 pol­skich firm i ośrod­ków ba­daw­czych. Po­wo­ła­na ma być Pol­sko-Ame­ry­kań­ska Rada In­no­wa­cji. Więcej na www.paiw.pl